Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

ÚSTAVY V DEJINÁCH - VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín" (2020)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí záujemcovia o konferenciu,

vzhľadom na mimoriadne opatrenia Grémia dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v nadväznosti na mimoriadne opatrenia prijaté rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID–19, si Vám dovoľujeme oznámiť, že PrF UMB ruší všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch PrF UMB, resp. všetky podujatia organizované fakultou, a to až do odvolania.

Z uvedeného dôvodu sa neuskutoční ani medzinárodná vedecká konferencia organizovaná ako 6. ročník Banskobystrickej školy právnych dejín s názvom „Ústavy v dejinách“, ktorá sa mala konať v dňoch 26.-27.03.2020.

Konferencia sa vzhľadom na tieto mimoriadne udalosti neuskutoční za osobnej účasti, ale iba formou zasielania príspevkov do zborníka.

Oznamujeme už prihláseným účastníkom, že rušíme tzv. aktívnu účasť a všetky prihlášky sa budú posudzovať ako prihlásenie výlučne s pasívnou účasťou, t.j. s konferenčným poplatkom 30,- EUR. Účastníkom, ktorí sa už prihlásili aktívne a uhradili konferenčný poplatok vo výške 60,- EUR, bude v termíne do konca marca vrátená suma zodpovedajúca rozdielu. Pasívne prihláseným účastníkom sa poplatok nevracia.

Z príspevkov, ktoré nám v termíne najneskôr do 30.04.2020 zašlú všetci prihlásení účastníci, bude zostavený recenzovaný konferenčný zborník.

Ďakujeme za pochopenie.

Ostaňte zdraví! Lebo toto je teraz pre nás všetkých to najdôležitejšie, aby sme sa mohli opäť v budúcnosti spolu stretávať.

So želaním všetkého dobrého

Organizačný tím

 

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

v dňoch 26.-27. marca 2020 Katedra dejín štátu a práva PrF UMB v úzkej spolupráci s Katedrou ústavného práva a teórie práva PrF UMB organizuje už v poradí 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola právnych dejín“.

Konferencia bude tentokrát organizovaná pri príležitosti jubilea - 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky č. 121/1920 Zb. z. a n., preto bude niesť tematický podnázov: 

ÚSTAVY V DEJINÁCH“. 

Za účelom pripomenutia si prijatia tohto významného právneho predpisu budú organizátori konferencie vďační za vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom ústav od najstarších čias až do súčasnosti, s otázkami moci a zodpovednosti, deľby a vyváženosti moci, princípov moderného konštitucionalizmu, s otázkami výkladu práva, resp. vplyvu ústav na výklad noriem rôznych právnych odvetví predovšetkým v historickom priereze. Vítané sú taktiež príspevky venujúce sa socialistickému právu a socialistickým ústavám, a v tomto kontexte zmenám právnych režimov. Očakávané sú témy z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami ústavného práva nielen Slovenskej republiky, Českej republiky, ale aj ústavného práva iných krajín. 

 

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete v priložených dokumentoch. V prípade Vášho záujmu prosím vyplňte prihlasovací formulár a tento zašlite na adresu bbskolapravnychdejin@gmail.com  najneskôr do 15. marca 2020.

Budeme radi ak prijmete naše pozvanie a aj tento rok sa zúčastníte našej konferencie. 

 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

vedúca Katedry dejín štátu a práva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB