Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

V. ročník - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách

V roku 2019 sme si pripomenuli 70. rokov od prijatia významného právneho predpisu z povojnového obdobia, zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Tento zákon bol významným kodifikačným medzníkom v rámci legislatívneho procesu známeho u nás ako „právnická dvojročnica“ a zároveň prvým kódexom československého rodinného práva vôbec. Vznikal v úzkej spolupráci s Poľskom, stal sa výrazom formujúceho sa, ideologicky nového a na nových zásadách postaveného rodinného práva v podmienkach ľudovodemokratického zriadenia. Napriek ére, z ktorej tento kódex pochádza, možno konštatovať, že právne inštitúty a hodnoty, ktoré priniesol, sa stali základom československého rodinného práva, s relevanciou pretrvávania týchto hodnôt až do súčasnosti.

Vyššie prezentované úvahy podnietili organizátorov k usporiadaniu medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá by sa stala platformou pre vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom jednotlivých inštitútov rodinného práva od najstarších čias až do súčasnosti, ako aj na témy, ktoré sú aktuálne v súčasnom rodinnom práve.

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 28.-29. marca 2019 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavným organizátorom tohto podujatia bola Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, tentokrát v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity v Siene v Taliansku a poľskou Univerzitou Warminsko-Mazurskou v Olsztyne, Fakultou práva a verejnej správy. Išlo už o v poradí V. ročník pravidelne organizovanej historicko-právnej vedeckej konferencie, označovanej súhrnným názvom „Banskobystrická škola právnych dejín“. Jej zhmotnený výsledok v podobe on-line konferenčného zborníka pripájame v prílohe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB