Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Zuzana Mičková - Ivana Šošková

Adopcie v historickom kontexte z aspektu uhorskej právnej vedy

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2023.10.1.53-67

Citácia:  MIČKOVÁ, Z. –ŠOŠKOVÁ, I. 2023. Adopcie v historickom kontexte z aspektu uhorskej právnej vedy. In Štát a právo [online]. 2023, vol. 10, no. 1. pp. 53-67 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2023.10.1.53-67   

 

Abstrakt:  Príspevok skúma vývoj právnej úpravy inštitútu adopcie v uhorskom prostredí, konkrétne v šľachtickom krajinskom práve, a to od obdobia stredoveku až po zánik rakúsko-uhorskej monarchie. Autorky sledujú osvojovanie osôb cez prizmu uhorskej právnej vedy, predovšetkým prostredníctvom analýzy adopcií v dielach Štefana Verböczyho Opus Tripartitum, Štefana Huszteho Iurisprudentia Practica seu Commentarius Novus in Ius Hungaricum a Imricha Kelemena Institutiones Iuris Hungarici Privati. Metódou právno-historickej analýzy a následnej komparácie vystihujú adopciu v minulosti ako inštitút dedičského práva, ktorého hlavným zmyslom bolo získať dediča, ak osoba zákonného dediča z určitého dôvodu nemala a chcela vyriešiť otázku prechodu svojich majetkových práv pre prípad smrti. Poukazujú na vplyv rímskeho práva na synovskú a bratskú adopciu ako zaužívané inštitúty uhorského obyčajového práva. V závere naznačujú, kedy došlo na našom území k právne podchytenej eliminácii využívania adopcie ako zmluvy na účely dedenia a k hodnotovej premene tohto inštitútu na inštitút rodinného práva, s primárne sledovaným cieľom poskytnúť maloletému jedincovi predovšetkým náhradu za chýbajúce rodinné prostredie a v rámci takto ponímanej náhradnej rodinnej starostlivosti potom zabezpečiť jeho riadnu výchovu a výživu.

 

Kľúčové slová:   adopcia, právna veda, rímske právo, uhorské obyčajové právo, právne dejiny, synovská adopcia, bratská adopcia, dedičské právo, rodinné právo

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB