print

Filip Korček

TREST A JEHO ÚČEL V TRESTNOM ZÁKONE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.118-130

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou trestu- rozoberá pojem trest z medziodborového pohľadu, tak z pohľadu trestnoprávneho ako aj psychologického. Zaoberá sa taktiež účelom trestu a to s ohľadom na jeho vymedzenie v Trestnom zákone a rozobratie jednotlivých funkcií trestu za pomoci judikatúry súdov.

Kľúčové slová:

trest, sankcia, účel trestu, trestný zákon

Prílohy ku stránke:
  1. Filip Korček.pdf Filip Korček (404 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela