Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra správneho práva zabezpečuje výučbu ťažiskových predmetov bakalárskeho štúdia, s ďalším presahom do magisterského štúdia. Oblasť správneho práva zahrňuje veľké množstvo oblastí, s ktorými sú študenti na úrovni hmotného a procesného práva postupne  oboznamovaní. Katedra správneho práva zabezpečuje nielen výučbu povinných predmetov, ktorými sú Správne právo hmotné, Správne právo procesné a Správne súdnictvo, ale aj povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú zamerané na špecifické a aplikačné otázky v oblasti správneho práva. Študent sa v rámci povinných predmetov oboznámi so základnou štruktúrou hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov, v prípade hlbšieho záujmu si následne vie vybrať  z ponuky predmetov, ktoré jeho získané vedomosti rozšíria. Študent má možnosť získať ďalšie rozšírené vedomosti v rámci predmetu Právo životného prostredia, Stavené konanie a Pozemkové právo a kataster nehnuteľností. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách. Uvedená skutočnosť, vrátane praktických skúseností získaných členmi katedry v rámci výkonu praxe advokáta, notára, resp. exekútora, sú zárukou prepojenia teórie s praxou. 

Pre budúcu úspešnú prax absolventa právnickej fakulty je získanie poznatkov z oblasti správneho práva nevyhnutnosťou.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB