RSS RSS print

Doktorandi

Interní doktorandi

Mgr. Jakub Dzimko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jakub Dzimko
Doktorand, I. ročník 
 
jakub.dzimko@umb.sk
 
Mgr. Nikola Pacalajová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Nikola Pacalajová
Doktorandka, III. ročník 
 
nikola.nemethova@umb.sk
227 
048 446 3225
Mgr. Michal Úradník | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Úradník
Doktorand, II. ročník 
 
michal.uradnik@umb.sk
248 
048 446 3248
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela