Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie

V rámci „Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB“ plánujeme vybudovať a rozvíjať špecializované pracovisko „Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie“.

Snaha Generálnej prokuratúry SR sa stretla s pozitívnou reakciou vlády, ktorá v septembri 2016 uložila ministrovi vnútra vypracovať opatrenia na zriadenie špecializovaného policajného útvaru na boj s environmentálnou kriminalitou tak, aby Prírodná polícia mohla začať svoju činnosť od začiatku roka 2018.

V postihovaní a v prevencii trestných činov proti prírode má štát rezervy. Medzi kľúčové trestné činy patrí ohrozenie životného prostredia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov vrátane nelegálneho obchodu s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, nedovolený dovoz, vývoz a preprava odpadov a neoprávnené nakladanie s odpadmi, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov a vysoko rizikových chemických látok, nedovolené výruby stromov a nelegálny obchod s drevom, porušovanie ochrany vôd, pytliactvo, týranie zvierat, šírenie nákazlivej choroby, ohrozovanie zdravia škodlivými potravinami.

Budovanie špecializovaného pracoviska „Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie“ plánujeme primárne na platforme spolupráce Právnickej fakulty UMB, Prezídia Policajného zboru MV SR, Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR, Krajského riaditeľstva PZ SR v Banskej Bystrici, Mestskej polície mesta Banská Bystrica, štátneho podniku Lesy SR, š.p., ďalších expertných a projektových partnerov.

Dlhodobé výskumno-vzdelávacie, expertné a projektové aktivity zameriame na problematiku:
• monitoring a trestnoprávne aspekty environmentálnej kriminality na Slovensku;
• kriminologické aspekty environmentálnej kriminality a trendy prevencie, v kontexte environmentálnej legislatívy Európskej únie;
• kriminologický výskum environmentálnej kriminality (latentnej environmentálnej kriminality) na Slovensku za príslušný rok (v spolupráci s Radou vlády SR pre  prevenciu kriminality, obvodnými úradmi v sídle krajov).

Študenti budú mať príležitosť získať teoretické vedomosti aj praktické poznatky prostredníctvom skúsených vyšetrovateľov, kriminalistov, kriminológov a ďalších forenzných špecialistov. Činnosť špecializovaného laboratória posilní aj medzifakultnú spoluprácu a interdisciplinárne štúdium problematiky so študijným odborom „Environmentálny manažment“ na Fakulte prirodných vied UMB a otvorí spoluprácu aj s ďalšími partnermi doma aj v zahraničí.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB