Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Štěpán Kořínek

Evropský vyšetřovací příkaz jako další trestněprávní nástroj Evropské unie

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.198-215

 

Citácia: KOŘÍNEK, Š. 2020. Evropský vyšetřovací příkaz jako další trestněprávní nástroj Evropské unie. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 198-215. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.198-215  ISSN 1339-7753

Abstrakt: Cesta boje s kriminalitou, potírání trestní činnosti a vymáhání spravedlnosti je v dnešní komplikované době značně klikatá. Tento fakt se ještě umocňuje ve složitějších nadstátních útvarech, kterým je i entita Evropské unie. Evropská unie se jako nadnárodní útvar regionální povahy snaží o neustálé prohlubování evropské integrace, intenzifikování vzájemné spolupráce a zefektivňování svých dílčích politik ve výhledu naplňování stanovených cílů. Jednou z mnoha specifických sfér je i justiční spolupráce v trestních věcech. V této oblasti jsou právě přijímány nové instrumenty boje s trestnou činností (evropský zatýkací rozkaz či evropský vyšetřovací příkaz). Tyto nástroje nejčastěji kvalitativně doplňují vnitrostátní procesní nástroje trestního práva, zároveň však i kvantifikují nabídku takových trestněprávních nástrojů. Evropský vyšetřovací příkaz byl přijat na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech. Příspěvek si klade za cíl představit EVP v obecné rovině de lege lata. Příspěvek se člení do pěti částí. První část je obecným úvodem do zkoumané problematiky. Druhá část se potom zaměřuje na prozkoumání EVP v charakteristické rovině. Třetí část je věnována lingvisticko-terminologickým aspektům nejen EVP. Čtvrtý díl potom přináší představení implementované podoby EVP do právního řádu ČR a SR. Následuje závěrečné shrnutí a případné úvahy de lege ferenda.

 

Kľúčové slová: evropský vyšetřovací příkaz, Evropská unie, vzájemné uznávání, Česká republika

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB