print

Referáty pre medzinárodné vzťahy, rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Dekanát PrF UMB

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu PrF UMB

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu/ Vice-dean for the international relations, development and marketing communcation 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 +4214463116

Referát pre medzinárodné vzťahy PrF UMB

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy /International Relations Office /Erasmus+ Administrator 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3116

Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu PrF UMB

 

Mgr. Debora Kianeková |
Mgr. Debora Kianeková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
debora.kianekova@umb.sk
 

 Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu PrF UMB

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela