Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Klinika ľudských práv

Stupeň štúdia: 1. stupeň - bakalársky

Forma štúdia: denná/externá

Semester: IV. semester

Počet kreditov: 3

Hlavnou myšlienkou a cieľom predmetu je rozvinúť záujem u študentov bakalárskeho stupňa štúdia o problematiku ochrany ľudských práv a slobôd na medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej úrovni. 

Absolvovaním predmetu získa študent vedomostí o pôsobnosti Výborov OSN pre ľudské práva, Európskeho súdu pre ľudské práva, význame a aplikácii ich hard cases, rozvíja svoje zručnosti potrebné na vypracovanie písomných podaní:

  1. analýza prípadu - oboznámenie sa so skutkovou podstatou prípadu, rozbor právnych otázok,
  2. výskum - hľadanie zdrojov na riešenie prípadov: judikatúra ESĽP, monografie, odborné periodiká, internet a elektronické pramene; spracovanie podkladov, extrahovanie referenčnej matérie, použitie na skutkový a právny stav prípadu, aplikácia metód vedeckého štýlu (citácie, bibliografia...),
  3. príprava písomného podania; zrozumiteľné komunikovanie právnych východísk; schopnosť jasnej a výstižnej ústnej prezentácie (obsah, pohotovosť reakcií, rétorické schopnosti, kultivovanosť monológu aj protirečenia...),
  4. v prípade prezentácie v rámci projektu Street law nadobúda študent dovtedy skôr ojedinelú skúsenosť s prednášaním pre väčší počet poslucháčov, zdokonalí sa v príprave PP prezentácií a v schopnostiach reagovať na otázky v rámci širšej diskusie z perspektívy sprostredkovania zložitých právnych otázok pre laikov.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB