print

Komisie Právnickej fakulty UMB

Inventarizačná komisia

predsedníčka

Ing. Julita Baboľová |
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137

Vyraďovacia komisia

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229

Komisia na vykonanie kontroly požívania alkoholických nápojov a iných psychotropných prostriedkov

členovia sa určujú podľa Smernice

Likvidačná komisia

predseda Ján PALÚCH

Disciplinárna komisia

predsedníčka

JUDr. Júlia Ondrová, PhD. |
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Julia.Ondrova@umb.sk
č. 249 
048 446 3249

Edičná komisia

predseda

JUDr. Monika Némethová, PhD. |
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254

členovia

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
166 
048 446 3166

Ing. Julita Baboľová |
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137

Komisia pre medzinárodné vzťahy

predseda:

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. |
Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj 
Odborný asistent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3148, 3126

Výberová komisia pre študentské mobility Erasmus – Socrates

predseda:

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. |
Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj 
Odborný asistent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3148, 3126

Škodová komisia

predsedníčka

Ing. Julita Baboľová |
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137

Pedagogická komisia

predsedníčka:

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. |
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
171, 113 
048 446 3171, 3113

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB