Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Komisie Právnickej fakulty UMB

Inventarizačná komisia

predsedníčka

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny
 
 
 

Vyraďovacia komisia

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
daniela.gandzalova@umb.sk
248 
048 446 3248

Komisia na vykonanie kontroly požívania alkoholických nápojov a iných psychotropných prostriedkov

členovia sa určujú podľa Smernice

Likvidačná komisia

predseda Ján PALÚCH

Disciplinárna komisia

predseda

Mgr. Jakub Dzimko |
Mgr. Jakub Dzimko
Doktorand 
 
jakub.dzimko@umb.sk
149 
048 446 3149

členovia

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. |
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.klatik@umb.sk
159 
048 446 3159

Ing. Jitka Kvasová |
Ing. Jitka Kvasová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jitka.kvasova@umb.sk
č.d. 110 
048 446 3125, 0918 610 137

Mgr. Radka Kačáková |
Mgr. Radka Kačáková
Doktorandka, I. ročník 
 
radka.kacakova@umb.sk
242 
048 446 3242, 0918 901 720

Edičná komisia

predseda

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. |
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica2@umb.sk
171 
048 446 3171

členovia

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
daniela.gandzalova@umb.sk
248 
048 446 3248

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny
 
 
 

Komisia pre medzinárodné vzťahy

predsedníčka

JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
monika.nemethova@umb.sk
170 
048 446 3170

členovia

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD. |
doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
katarina.sevcova@umb.sk
247 
048 446 3247

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
anna.schneiderova@umb.sk
155 
048 446 3155

Výberová komisia pre študentské mobility Erasmus – Socrates

predsedníčka:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Škodová komisia

predsedníčka

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny
 
 
 

Pedagogická komisia

predsedníčka

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. |
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Prodekanka, Vedúca katedry 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
237 
048 446 3237

Komisia pre študentov so špecifickými potrebami

Komisia pre Bc. stupeň

predsedníčka

JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.petrikova@umb.sk
250 
048 446 3250

členovia

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. |
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Prodekanka, Vedúca katedry 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
237 
048 446 3237

doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. |
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
martin.skalos@umb.sk
238 
048 446 3238

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., univ. prof. |
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., univ. prof.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Michal.Turosik@umb.sk
241 
048 446 3107, 3241

 

Komisia pre Mgr. stupeň

predsedníčka

JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.petrikova@umb.sk
250 
048 446 3250

členovia

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. |
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Prodekanka, Vedúca katedry 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
237 
048 446 3237

doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. |
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
martin.skalos@umb.sk
238 
048 446 3238

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  |
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.ivor@umb.sk
161 
048 446 3161

 

Komisia pre PhD. stupeň

predsedníčka

JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.petrikova@umb.sk
250 
048 446 3250

členovia

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. |
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Prodekanka, Vedúca katedry 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
237 
048 446 3237

doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. |
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
martin.skalos@umb.sk
238 
048 446 3238

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  |
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.ivor@umb.sk
161 
048 446 3161

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB