Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Aktuálna ponuka subjektov spolupracujúcich s Ústavom klinického vzdelávania PrF UMB pre akademický rok 2023/2024

Aktuálna ponuka subjektov spolupracujúcich s Ústavom klinického vzdelávania PrF UMB pre akademický rok 2023/2024 zahŕňa bilaterálne spolupráce vo forme vzájomnej písomnej dohody o spolupráci, písomného memoranda o porozumení alebo ústneho dohovoru o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní stáží pre študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Postup, ktorým je možné sa o vybranú stáž uchádzať zahŕňa:

Výber konkrétneho subjektu - výber inštitúcie, resp. organizácie, kde máte záujem absolvovať stáž je nutné konzultovať s koordinátorom predmetu Právna klinika stáží - Mgr. Jakubom Dzimkom, PhD. prostredníctvom mailu, príp. osobne po dohodnutí stretnutia. 

Upozorňujeme, že koordinátor predmetu Právna klinika stáží si vyhradzuje právo nesúhlasiť s výkonom stáže na študentom vybranej inštitúcii alebo subjekte v prípade, ak by vzniklo odôvodnené podozrenie, že účel a cieľ absolvovania predmetu Právna klinika stáží by bol narušený.

Po odsúhlasení subjektu, kde bude stáž realizovaná študent postupuje individuálne podľa požiadaviek, ktoré si stanovujú konkrétne inštitúcie, orgánizácie, orgány a iné. Štandardne sú to:

 1. Príprava štrukturovaného životopisu vo formáte Europass
 2. Príprava motivačného listu
 3. Zaslanie dokumentov podľa bodu 2. a 3. buď na výzvu konkrétneho subjektu, ktorým vyhlasuje možnosť absolvovania odbornej stáže pre študentov vysokých škôl alebo bez výzvy s odvolaním sa na prerokovanú možnosť absolvovania stáží pre študentov Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici neručí za úspešné podanie a výber uchádzača na zvolený typ inštitúcie.

Taktiež, v prípade, že sa orgán/inštitúcia/organizácia, u ktorej má študent záujem absolvovať stáž nenachádza v nižšie uvedenom zozname, môže sa vo vlastnej réžií uchádzať o inú stáž - tu je však nutné dopredu informovať garantku predmetu a vyžiadať si súhlas s absolvovaním stáže u takto individuálne komunikovanom orgáne/inštitúcii/organizácii.

V prípade akýkoľvek otázok ohľadne stáží je potrebné kontaktovať koordinátora predmetu Právna klinika stáží - Mgr. Jakuba Dzimka, PhD..

Spolupracujúce subjekty:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
  • konkrétne ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody podľa dohody
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Najvyšší súd SR
 • Národný inšpektorát práce
  • konkrétne lokálne úrady inšpektorátu práce podľa dohody
 • Krajský súd Banská Bystrica
 • Krajská prokuratúra Banská Bystrica
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Centrála Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave
  • Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
  • Regionálna kancelária v Košiciach
  • Regionálna kancelária v Žiline
 • Okresné úrady v Banskobystrickom kraji
  • Okresný úrad Banská Štiavnica
  • Okresný úrad Brezno
  • Okresný úrad Detva
  • Okresný úrad Krupina
  • Okresný úrad Poltár
  • Okresný úrad Revúca
  • Okresný úrad Rimavská Sobota
  • Okresný úrad Veľký Krtíš
  • Okresný úrad Zvolen
  • Okresný úrad Žarnovica
  • Okresný úrad Žiar nad Hronom
 • Mesto Banská Bystrica
 • Centrum právnej pomoci
  • Regionálna kancelária v  Rimavskej Sobote
  • Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
 • Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • VIA IURIS mimovládna organizácia
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB