Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
Nové horizonty v práve 2019

Nové horizonty v práve 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda, Dominik Šoltys
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1568-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE KONANEJ 23. - 24. MÁJA 2019 NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy) (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-213-7

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a medzinárodnom priestore

Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a medzinárodnom priestore (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD., doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. , doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1502-5

Monografia sa zaoberá právnou ochranou základných práv a slobôd, a to tak na úrovni vnútroštátnej ako aj v medzinárodnom priestore.

Právo na osobnú slobodu a jeho právna úprava na národnej a nadnárodnej úrovni

Právo na osobnú slobodu a jeho právna úprava na národnej a nadnárodnej úrovni (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1630-5

Monografia sa zaoberá právom na osobnú slobodu a jeho právnej úprave na národnej a nadnárodnej úrovni

Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov

Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1713-5

Monografia sa zaoberá základným právom na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov.

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Premeny práva v priestore a čase
Rozhodovacie a kontrolné orgány ochrany práva
Teória a prax legislatívy

Teória a prax legislatívy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania:2013ISBN:978-80-7160-331-3

Učebnica prináša ucelený obraz problematiky tvorby právnych predpisov v SR, a to aj s ohľadom na právo Európskej únie a jeho vzťah k právu SR. Takitež poukazuje na nevyhnutnosť prísneho rešpektovania princípov právneho štátu a ...

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Júda, V. - Slašťan, M.
Vydavateľstvo:Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa
Rok vydania:2008ISBN:978-80-969554-8-0

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie

The State Law of the Slovak republic
Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike
Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika

Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., Mgr. Andrea Figulová, PhD., JUDr. Júlia Ondrová, PhD.,
Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského
Rok vydania:2018ISBN:978-80-223-4631-3

Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB