Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné I.

O čom predmet je

Štáty medzinárodných spoločenstiev sa vzájomne ovplyvňujú a spolupracujú. Takéto vzájomne vzťahy a pôsobenie môžeme označovať termínom medzinárodné vzťahy, ktorých súčasťou sú aj medzinárodnoprávne vzťahy.

Medzinárodne právo verejné je teda súbor právnych noriem, ktoré upravujú správanie primárne štátov, ale aj iných subjetkov medzinárodného práva, napríklad medzinárodných organizácii. Jeho normy upravujú teda vzťahy medzi štátmi navzájom a tiež aj vzťahy štátov k iným subjektom medzinárodného práva.
Medzinárodne právo verejné naopak neupravuje vzťahy medzi súkromnými osobami a to ani vtedy ak by tieto vzťahy obsahovali cudzí prvok.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodné právo verejné I. je vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

V rámci predmetu si študenti osvoja znalosť rozdielov medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom. Oboznámia sa so základnými pojmami, zásadami, pravidlami a osobitosťami medzinárodného práva.

Študenti taktiež získajú vedomosť o tom ako sa medzinárodné právo vyvíjalo, čo patrí medzi pramene medzinárodného práva, aké subjekty v medzinárodnom práve vystupujú a aké vzťahy medzi nimi vznikajú.

Študenti sa oboznámia so vznikom medzinárodnoprávnej zodpovednosti a sankciami vznikajúcimi pri protiprávnom konaní. Zároveň budú oboznámeným s právnymi režimami štátneho územia a medzinárodných územných režimov, postavením obyvateľov a cudzincov podľa medzinárodného práva.

Cieľom predmetu je súčasne rozvíjať kritické myslenie študenta, k čomu napomôže riešenie a diskusia vybraných prípadových štúdií z medzinárodného práva.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné. Avšak poznatky z medzinárodného práva budú prínosné aj pre príslušníkov iných právnických profesií, keďže vnútroštátne súdy častokrát priamo aplikujú pri svojom rozhodovaní normy zakotvené v medzinárodných zmluvách prípadne odkazujú na judikatúru medzinárodných súdnych orgánov. Z toho dôvodu katedra tomuto predmetu venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154
 
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  |
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB