Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Európske trendy v dedičskom práve

Zaradenie predmetu

Predmet Európske trendy v dedičskom práve je ponúkaný ako PVP (povinne voliteľný predmet) v magisterskom štúdiu. Predmet nadväzuje na vedomosti študentov z občianskeho práva hmotného i procesného a z medzinárodného práva súkromného a procesného, ukončené MPS však nie je podmienkou.

 Charakteristika predmetu

Predmet je vyučovaný klinickou formou, v spolupráci s pedagógmi z iných katedier. Semináre sú vedené praktizujúcou notárkou. Cieľom predmetu je rozvíjanie praktických zručností budúcich absolventov práva, preto je výuka vedená formou riešenia konkrétnych situácií ktoré môžu v dedičskom konaní vzniknúť, na základe modelových zadaní. Keďže v dnešnej dobe je častou praxou že dedičské konanie má cezhraničný rozmer (majetok ktorý je predmetom dedičského konania je v zahraničí, dedič má bydlisko v zahraničí, poručiteľ žil alebo pracoval v zahraničí) poslucháči budú postupne zasväcovaní i do riešenia otázok ktoré v dedičskom konaní prináša cudzí prvok.

 Čo vás predmet naučí

Študenti ktorí absolvujú predmet získajú prehľad o priebehu dedičského konania, budú vedieť stanoviť okruh dedičov a určiť ich dedičské podiely, budú vedieť vypracovať základné rozhodnutia a iné verejné listiny vydávané v dedičskom konaní, vrátane vyhlásenia poručiteľa o voľbe práva a dohody dedičov o voľbe právomoci. Budú sa tiež orientovať v otázkach dedičského konania s cudzím prvkom, budú vedieť určiť právomoc súdov v dedičskom konaní a rozhodné hmotné právo ktoré sa v dedičskom konaní s cudzím prvkom použije.

Keďže predmet je vyučovaný klinickou formou, hodnotenie študentov sa bude odvíjať od praktických zadaní ktoré budú študenti riešiť na seminároch v priebehu semestra.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Predmet je praktický v prvom rade pre študentov ktorí majú záujem o notárske povolanie. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté na predmete môžu byť ale tiež nápomocné i budúcim advokátom alebo sudcom, a v neposlednom rade každému kto chce lepšie pochopiť ako funguje rozhodovanie o právnych vzťahoch s cudzím prvkom a ako predpisy MPS nadväzujú na vnútroštátne právo.

 

Materiály k predmetu, sylabus a otázky nájdete v e-learningovom portáli Univerzity M.Bela https://lms.umb.sk/  

 

Kontaktujte nás:
JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151
JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
234 
048 446 3234

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB