Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica2@umb.sk
255 
048 446 3255
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
simona.schusztekova@umb.sk
 
Mgr. Jakub Dzimko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jakub Dzimko
Doktorand, II. ročník 
 
jakub.dzimko@umb.sk
 
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
peter.dzurilla@umb.sk
149 
048 446 3149
Mgr. Michaela Filipková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Filipková
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
michaela.filipkova@umb.sk
 
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229
Mgr. Jana Hubáčeková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy /International Relations Office /Erasmus+ Administrator 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3116
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.ivor@umb.sk
238 
048 446 3238
JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
tatiana.kubincova@umb.sk
247 
048 446 3247
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
158 
048 446 3158
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela