RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie.
Alternatívne tresty
Drogové trestné činy
Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva.
Mnohosť trestnej činnosti
Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0875-1

Autori monografie si predsavzali za cieľ spracovať v poradí už tretiu publikáciu odborne zameranú na tematiku obchodovania s ľuďmi, osobitne na obchodovanie s deťmi. Daná publikácia predstavuje pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ...

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0686-3

Autori tejto monografie, monotematicky nadväzujú svojim dielom na monografiu Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia. Cieľom autorov je priblíženie odbornej verejnosti závery skúmania problematiky ochrany a pomoci obetiam ...

Právna problematika alkoholizmu a iných závislostí
Premeny práva v priestore a čase
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Stop!Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!
Trestné právo hmotné - Osobitná časť
Trestné právo hmotné - Všeobecná časť
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť.
Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť . 2. aktualizované a doplnené vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie
Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela