Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Mediálne právo SR

          Cieľom výučby predmetu Mediálne právo SR je poskytnúť poslucháčovi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela odborno-teoretické ako aj praktické poznatky z predmetnej oblasti, zvýšiť mu právne vedomie a tak naplniť profil absolventa Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V predmete mediálne právo je venovaná pozornosť pojmu mediálne právo, predmetu mediálneho práva, prameňom mediálneho práva, úlohám slobody prejavu a právu na slobodné informácie v demokratickej spoločnosti, medzinárodným ústavnoprávnym a zákonným garanciám slobody prejavu a práva na slobodné informácie, tlačového zákona, právam a povinnostiam vydavateľa, šéfredaktora, redaktorov, podmienkam vydávania periodickej tlače, právu na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie právnym aspektom reklamy vo všeobecnosti, skrytej a klamlivej reklame, právnym aspektom internetu, zriadeniu, postaveniu a úlohám Rozhlasu a televízie Slovenskej republiky, úlohe duálneho systému v rozhlasovom a televíznom vysielaní, súkromným elektronickým médiám, spôsobu udeľovania licencie, úlohe, postaveniu, kompetenciám a kontrolným orgánom médií (radám), najmä Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Mediálne právo zahŕňa právne predpisy, ktoré priamo a výslovne upravujú slobodu prejavu v hromadných informačných prostriedkoch, ale aj právne normy, ktoré svojimi účinkami, majú relevantný dopad na slobodu prejavu alebo na ochranu pred zneužitím, ako napr. normy redaktorského práva regulujúce právne postavenie žurnalistov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB