Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3

V akademickom roku 2021/2022 predmet prebieha na základe online konzultácií prostredníctvom aplikácie MS Teams. Študenti, ktorí si predmet zapíšu budú kontaktovaní vyučujúcou predmetu v prvý týždeň semestra prostredníctvom študentských mailov, kde budú sumarizované všetky potrebné organizačné pokyny.

Cieľom predmetu Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III. je snaha rozvinúť záujem u študentov magisterského stupňa štúdia o vedecko-výskumnú prácu v právnych vedách, ako základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia.

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti pri samostatnej vedeckej práci pod vedením odborníkov z právnej vedy pôsobiacich na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti sú počas semestra povinní vybrať si podľa zamerania svojich odborných článkov (podľa vlastného výberu a preferencií) supervízorov - pedagógov, pod ktorých vedením vytvoria 1 odborný článok v rozsahu 6 - 12 strán. Ten budú mať študenti možnosť následne publikovať na vedeckej konferencii Právne rozpravy On Screen ( uskutočňuje sa online, pravidelne v mesiacoch máj a november), či vo vybranom zborníku vedeckých prác po konzultácií a odporúčaní svojho supervízora tak, aby boli články prístupné odbornej a laickej verejnosti.

Podmienky na absolvovanie predmetu, resp. spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu a aktivitu študenta na predmete počas celého semestra. Podmienkami pre hodnotenie predmetu sú:

  • odovzdanie a publikovanie 1 vedeckého článku v stanovenom rozsahu,
  • hodnotenie supervízora.

Samotná skúška pozostáva zo záverečného ústneho pohovoru s garantom predmetu a bude prebiehať na základe vyššie uvedených princípov, pričom zohľadnená bude individuálna práca študenta. Samotné hodnotenie je v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa Študijného poriadku UMB. Nakoľko sa jedná o výberový predmet, priebežné hodnotenie sa nevykonáva.

Študenti absolvovaním predmetu získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti samostatnej vedecko - výskumnej činnosti a metodológie vedeckej práce, ktorá môže byť predpokladom pre pokračovanie vo vzdelávaní v III. stupni vysokoškolského štúdia.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 
Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela