Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3

Akademický rok 2023/2024

Cieľom predmetu Klinika právnej vedeckej činnosti I., II., III. je snaha rozvinúť záujem u študentov magisterského stupňa štúdia o vedecko-výskumnú prácu v právnych vedách, ako základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia.

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti pri samostatnej vedeckej práci pod vedením odborníkov z právnej vedy pôsobiacich na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti sú počas semestra povinní vypracovať pod vedením supervízora odborný článok v rozsahu 6 - 12 strán, ktorý bude zodpovedať štandardom a kvalite, ktorá je požadovaná na tento typ odborného/ vedeckého výstupu. Tému výskumu si študent volí sám podľa vlastnej preferencie a profesného záujmu.

Výsledkom vzdelávania a zároveň podmienkou pre udelenie hodnotenia je koncepcia vedeckého / odborného článku a jeho prezentácia na širšom, verejnom odbornom fóre (konferencia, tématický workshop) s možnosťou publikácie článku v recenzovanom zborníku. Supervízor, ktorý dohliada nad správnosťou a kvalitou obsahu je vybraný a konzultovaný garantkou predmetu, JUDr. Ľubicou Saktorovou, PhD.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 
Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB