Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti ústavného práva a teoretických vied o štáte a práve. 

Členovia katedry sa vedecky (v rámci projektovej, publikačnej, analytickej a posudkovej činnosti) venujú teoretickým, ale aj praktickým otázkam fungovania štátu a práva; politickému systému slovenského ústavného poriadku a jeho inštitucionálnej výstavbe; ochrane základných práv a slobôd na národnej a nadnárodnej úrovni; ústavnému súdnictvu; ako aj analýze a komparácii rozhodovacej činnosti všeobecných, ústavných a medzinárodných súdov. 

Výskumná činnosť katedry sa realizuje prostredníctvom riešenia grantových projektov a účasťou na vedecko-výskumných pobytoch na domácich a  zahraničných univerzitách, ako aj na ďalších výskumných ustanovizniach. K  prezentovaniu výsledkov výskumu dochádza prostredníctvom účasti členov katedry na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Publikovanie výsledkov výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných štúdií. Vedeckou činnosťou katedra aktívne prispieva k domácemu a zahraničnému rozvíjaniu príslušných vedných odborov.

V rámci pedagogického procesu katedra zabezpečuje výučbu štyroch povinných propedeutických predmetov (Ústavné právo I., Ústavné právo II., Teória štátu, Teória práva), ktorých úspešné zvládnutie predstavuje esenciálny predpoklad pre štúdium a úspešné zvládnutie ďalších predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Okrem toho katedra zabezpečuje výučbu pestrej palety povinne voliteľných predmetov (Európske ústavné právo, Konanie pred Ústavným súdom SR, Ústavné garancie ľudských práv, Základy právnej filozofie, Politológia, Politické a právne myslenie v Európe, Teórie spravodlivosti, Základy sociológie práva) a výberových predmetov (Sociálna psychológia pre právnikov, Etika právnických povolaní, Štruktúra orgánov ochrany práva, E-justice v ústavnom systéme SR). Absolvovaním výučby týchto predmetov získajú študenti komplexný prehľad o existencii štátu, právno-filozofických konceptoch, inštitucionálnej výstavbe slovenského ústavného systému a jeho základných mechanizmoch.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB