RSS RSS print

English for Law Enforcement

Vyučujúci:

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela