RSS RSS print

Právna informatika

 Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný  predmet v bakalárskom štúdiu.

    Základným cieľom výučby Právnej informatiky je nadobudnutie znalosti a zručnosti v oblasti praktického používania počítačov triedy IBM PC na úrovni potreby poslucháča vysokej školy. Poslucháč by mal pochopiť princípy jednotlivých komponentov počítača, a to ako hardvér, tak aj softvér, a hlavne ich súčinnosti. Ďalej by mal zvládnuť základné ovládanie najbežnejšie používaných programov (WORD, EXCEL, IE). Úroveň znalostí by mala umožniť postupným samostatným zdokonaľovaním dosiahnutie takého stupňa dokonalosti, ktorý umožní efektívnu prácu samostatného, prípadne riadiaceho pracovníka v budúcom povolaní.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela