Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právna informatika

O čom predmet je

Predmet Právna informatika má za cieľ pripraviť študentov na štúdium na Právnickej fakulte UMB a umožniť im získať zručnosti ktoré využijú počas celého štúdia. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s fungovaním verejnej vysokej školy a jej súčastí. Naučia sa na koho sa môžu obrátiť so svojim problémom, na ktorý narazia pri štúdiu, alebo kde vyhľadávať informácie o študijnom programe, ponúkaných predmetoch a podobne. Študenti sa naučia používať školské informačné systémy AIS, LMS Moodle a ďalšie. Naučia sa tiež aké sú práva a povinosti študenta.

Podstatná časť kurzu je ďalej venovaná práci s právnymi predpismi a judikatúrou domácich i nadnárodných súdov, čo je zručnosť tvoriaca základ právnického štúdia i pôsobenia v praxi. Študenti Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici majú k dispozícii dve súkromné platené databázy, v rámci predmetu sa naučia pracovať s týmito, ale i ďalšími databázami. 

Zaradenie predmetu

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu, v zimnom semestri.

Pre koho je predmet určený

Predmet je určený najmä pre začínajúcich študentov práva, ktorým má uľahčiť zvládnutie štúdia. Predmet ale môže byť užitočný i pre študentov vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia práva, ktorí sa chcú lepšie zorientovať v interných predpisoch fakulty, alebo skvalitniť svoje vedomosti o vyhľadávaní, používaní a citovaní právnych predpisov a judikatúry.

Vybrané prednášky, napríklad o službách Univerzitnej knižnice, alebo o možnostiach štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+, sú určené pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia. Študenti budú o týchto prednáškach informovaní prostredníctvom oznamov na webstránke katedry a fakulty, alebo aj prostredníctvom tlačených oznamov. 

Materiály k predmetu, sylabus a otázky nájdete v e-learningovom portáli Univerzity M.Bela https://lms.umb.sk/  

(študenti musia mať pre vstup prístupové údaje do svojich študentských kont ktoré získajú u IT technika PrF UMB)

 

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

Prílohy ku stránke:
  1. VÝUKA_ Sylaby 23-24 z.s._ Pr. inf..docx Sylabus (35 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB