Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právna klinika pre komunity (street law) I., II.

 

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: I., II. semester

Počet kreditov: 3

V rámci predmetu Právna klinika pre komunity (street law) študenti v magisterskom stupni štúdia, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie zdokonaľujú svoje právne zručnosti formou edukácie o základoch jednotlivých právnych odvetví vo vybraných komunitách (pracujú so žiakmi základných škôl, študentmi stredných škôl a odsúdenými v nápravnovýchovných zariadeniach).

Študenti PrF UMB vedú hodiny formou 40 a 80 minútových prezentácií, ktoré sami vypracujú na dopredu stanovené právne témy, ako aj formou zážitkového učenia (napr. hranie rolí, riešenie praktických prípadov, vedenie diskusie). Na úvodnom seminári študenti absolvujú základnú pedagogicko - didaktickú prípravu, pedagóg predstaví rozdelenie tém a inštitúcií, pripraví podrobný rozpis a rozdelenie výučby na celý semester. Vybranú problematiku študenti odučia v základných, stredných školách alebo nápravnovýchovnom zariadení v týždenných intervaloch, podľa zaradenia určenom na úvodnom seminári.

Ústav klinického vzdelávania PrF UMB v Banskej Bystrici v rámci Street law v minulosti spoluprcoval s:

 • Ústavom na výkon väzby a ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici,
 • Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej,
 • Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici,
 • Elektrotechnická priemyslovka v Bratislave Hálová,
 • Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi,
 • občianskym združením Úsmev ako dar.

Okruh tém:

 • Právny poriadok, právny systém
 • Odvetvia práva
 • Ústava SR
 • Štátna moc - štátna správa, samospráva
 • Základné ľudské práva a slobody
 • Úvod do občianskeho práva, záväzkové právo
 • Vlastnícke právo a susedské vzťahy
 • Rodinné právo I. (vzťahy v rodine, manželstvo)
 • Rodinné právo II. (určenie rodičovstva, vyživovacie povinnosti)
 • Dedičské právo
 • Pracovné právo
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Občianske súdne konanie
 • Sústava súdov SR
 • Základné trestného práva

Výsledky vzdelávania:

Študenti absolvovaním predmetu získajú zručnosti nevyhnutné pre prácu právnika (napr. ústny prejav, pohotová právna argumentácia, vysvetlenie právnej problematiky laickej verejnosti zrozumiteľným spôsobom, práca s odbornou literatúrou, spracovanie a prezentácia odbornej problematiky) prostredníctvom učenia žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a odsúdených v nápravnovýchovnom zariadení. Študent má možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v praxi.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB