print

Etický kódex študenta

Zoznam členov etickej komisie UMB:

Predseda:

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Členovia:

doc. PhDr. Martina Martinkovičová, PhD.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.                                

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.                         

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.                                                             

JUDr. Mária Karlíková                                                   .

JUDr. Katarína Ševcová, PhD. - PrF UMB                                                                 

PhDr. Martina Straková

prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.                                                                                            

Tajomníčka:

Mgr. Srnková Mária

 

Zoznam členov etickej komisie študentov UMB

 

EF Bc. Milan Rybovič

FF

Bc. Lukáš Moravec (predseda)

FPVMV

Mgr. Dominika Cevárová

FPV

Matej Šuránek

PF

 

PrF

Dominika Mokrá

Tajomník

Laura Čunderlíková

 

Etický kódex študenta UMB nájdete TU.

Etický kódex študenta PrF UMB nájdete v prílohe.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela