RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

JUDr.  Elena Júdová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
166 
048 446 3166

Docenti

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka, vlasta.kunova@paneurouni.com 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245

Odborní asistenti

JUDr. Jozef Beňo, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jozef.beno@umb.sk
164 
048 446 3164
JUDr. Katarína Blšáková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
katarina.blsakova@umb.sk
153 
048 446 3153
JUDr.  Elena Júdová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
166 
048 446 3166
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
 
PhDr. Anna Schneiderová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
161 
048 446 3161, 0915396381
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB