RSS RSS print

The Language of Employment, Tort and Business Law

Vyučujúci: 

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela