print

Michal Turošík

EXEKUČNÁ TYPOLÓGIA NA POZADÍ GENÉZY RÍMSKEHO CIVILNÉHO PROCESU

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.281-290

Abstrakt

Nasledovný príspevok sa bude zaoberať konkrétnymi typovými formami exekúcie, ktoré sa formovali na pozadí vývoja rímskeho civilného procesu. Ako je všeobecne známe civilný proces sa v rímskom práve vyvíjal v troch základných štádiách. Autor sa v príspevku pokúsi podať stručný ale komplexný prehľad spôsobov výkonu rozhodnutia v jednotlivých etapách vývoja rímskeho civilného procesu.

Kľúčové slová:

manus iniectio, exekúcia, formulový, majetkový, proces

Prílohy ku stránke:
  1. Michal Turošík.pdf Michal Turošík (342 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela