Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Rozhovor s prof. Skiltonom

V dňoch 14. – 18. októbra 2019 sa uskutočnilo na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už v poradí 8. pokračovanie Americkej školy práva – American School of Law. Ide o jedinečný projekt určený nie len pre študentov, ale aj širokú verejnosť, ktorého cieľom je bližšie zoznámiť účastníkov kurzu s americkým právnym systémom prostredníctvom výučby vedenej americkými právnymi odborníkmi. Tentokrát bol kurz zameraný na konkurzné (insolvenčné) právo pod vedením prof. Roberta H. Skiltona III.

Profesor Skilton je uznávaným odborníkom na oblasť konkurzného (insolvenčného) práva. Svoju aktívnu právnickú činnosť sústreďoval najmä na oblasť insolvencie a práv veriteľov. Ako vyučujúci pôsobil v rokoch 2007 – 2017 na Thomas M. Cooley Law School v Michigane. Počas intenzívneho týždenného kurzu prof. Skilton predstavil účastníkom kurzu základné princípy a fungovanie konkurzného (insolvenčného) práva v Spojených štátoch amerických.

Pri tejto príležitosti sme prof. Skiltonovi položili niekoľko otázok:

Pán profesor, keďže sa nachádzame na pôde právnickej fakulte mohli by ste nám na úvod povedať niečo bližšie o Vašom štúdiu? Prečo ste sa rozhodli práve pre štúdium práva?

Vysokoškolské štúdium som absolvoval na University of Wisconsin. Treba povedať, že štúdium práva nebolo vždy mojim ,,snom“, skôr som sa zaujímal o službu v armáde, musím však povedať, že po nástupe na právnickú fakultu som sa v štúdium hneď ,,našiel“. Hodiny boli pre mňa veľmi zaujímavé a vždy som sa snažil sa dôkladne pripravovať na vyučovanie.

Spomínali ste službu v armáde...

Áno, v armáde som slúžil v rokoch 1966 – 1971, v rámci tohto obdobia som sa dostal aj do Európy. Tri roky som pôsobil ako tzv. legal officer v meste Bremerhaven v vtedajšom Západnom Nemecku. Od tohto obdobia sa aktívne zaujímam aj o dianie v Európe. Keďže išlo o obdobie konca 60-tych rokov veľmi intenzívne som vnímal aj dianie vo vtedajšom Československu, obdobie Pražskej jari, postavu Alexandra Dubčeka a vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Práve sa spolu zhovárame na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – aká bola Vaša cesta k nám?

Ako hosťujúci profesor som pedagogicky a vedecky pôsobil na univerzitách v Budapešti a Moskve. Ako som už spomínal Európa a dianie v Európe ma osobne veľmi zaujíma, preto ma oslovil koncept The Center for International Legal Studies. Možnosť vyučovať aj mimo Spojených štátov amerických je pre mňa osobne veľmi zaujímavá. Tým, že som ako hosťujúci vyučujúci mal možnosť napr. v Budapešti vyučovať študentov v rámci programu Erasmus+, som mal možnosť spoznať študentov z celej Európy, nielen z Maďarska. Pre mňa ako vyučujúceho bolo vždy zaujímavé pracovať so študentmi z rôznych kútov sveta – so študentmi z Európy, Ázie, Ameriky – pozorovať ich spôsob práce a prístup k štúdiu. Vo všeobecnosti si

myslím, že možnosť vyučovať v zahraničí znamená pre mňa osobne ešte viac získať, než dať.

V Spojených štátoch amerických sa venujete najmä insolvenčnému právu...

Je to tak – počas svojej právnickej praxe sa či už ako advokát alebo ako pedagóg venujem najmä insolvenčnému právu a právu veriteľov v konkurzných konaniach. Téma platobnej neschopnosti a jej riešenia v americkom právnom poriadku je aj témou tohto kurzu.

Ako ste boli spokojný s prácou študentov na kurze, ktorý vediete na našej fakulte?

Študenti sú veľmi slušní a príjemní. Všímam si, že môjmu výkladu venujú pozornosť, možno by len mohli byť trochu odvážnejší a nebáť sa reagovať, aj keď rozumiem tomu, že ide o predmet v cudzom jazyku, takže to je pre nich náročnejšie. Ale celkovo kurz hodnotím veľmi pozitívne a veľmi rád vidím záujem mladých ľudí o vzdelávanie sa.

Keďže ste teraz zažili ako prebieha výučba práva na Slovensku, vedeli by ste ju porovnať s výučbou práva v Spojených štátoch amerických?

Výučba práva na Slovensku a v USA prebieha trochu rozdielne. Od študentov sa vyžaduje poctivá príprava pred hodinami, naštudovanie si problematiky, materiálov. V prípade, že študent nie je na hodinu dostatočne pripravený, rýchlo sa to ukáže. Študenti ako budúci právnici musia byť hlavne schopní pohotovo reagovať a argumentovať. Na fakulte sa má prepájať teória a prax a to najmä tým, že vyučujúci sú len z akademickej obce, ale aj praktizujúci právnici (advokáti, sudcovia...).

Vidíte rozdiely v štúdiu práva a v uplatnení absolventov právnických fakúlt dnes a období, keď ste Vy sám končili právnickú fakultu?

V súčasnosti je štúdium práva veľmi náročné aj po finančnej stránke. V USA je bežné, že študenti musia využívať rôzne študentské pôžičky, aby si štúdium mohli dovoliť. Čo predstavuje veľký záväzok aj po skončení štúdia. V praxi si všímam, že s čoraz narastajúcim počtom absolventov a právnických firiem sa do právnickej obce dostáva čoraz väčšia vzájomná súťaživosť.

 

Pánovi profesorovi srdečne ďakujeme za jeho účasť a vedeniu kurzu American School of Law. Kurz nie je určený len študentom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale všetkým študentom, právnikom a záujemcom o túto problematiku. V poradí už 9. pokračovanie sa uskutoční v dňoch 23. marca 2020 až 3. apríla 2020 v poobedných hodinách, pričom jeho témou bude americké obchodné právo (US business law) pod vedením uznávaného odborníka, profesora Mariana Blacka. Viac informácii ohľadom kurz a možností jeho absolvovania nájdete na https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/american-school-of-law/.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB