Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

OPH – zodpovednosť a záväzkové právo

V rámci výučby tohto predmetu získa študent prehľad o úprave záväzkového práva, ktoré tvorí najrozsiahlejšiu časť občianskeho práva a má význam z hľadiska celého súkromného práva. Hlavne pokiaľ ide o všeobecnú časť záväzkového práva, sú získané poznatky nevyhnutné pre štúdium aj ďalších nadväzujúcich právnych odvetví (obchodné, pracovné a iné). Výučba sa postupne zameriava na pojem a pramene záväzkového práva, na vznik, prvky a druhy záväzkovo-právneho vzťahu a tiež zabezpečenie, zmenu a zánik záväzkov. Pozornosť je ďalej venovaná vybraným zmluvným typom ako sú: kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, príkazná zmluva,  zmluva o úschove, zmluva o ubytovaní, zmluvy o preprave a ďalšie. Obsahovým zameraním výučby je takisto úprava zmenkového práva a v závere semestra úprava  zodpovednostných právnych vzťahov v občianskom práve, osobitne záväzkov zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB