Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Simona Ferenčíková

Skúmanie konkrétnych možností, limitov a perspektív ukladania trestu odňatia slobody v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike vzhľadom na právne a mimoprávne záruky zákonnosti

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.300-336

 

Citácia: FERENČÍKOVÁ, S. 2020. Skúmanie konkrétnych možností, limitov a perspektív ukladania trestu odňatia slobody v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike vzhľadom na právne a mimoprávne záruky zákonnosti. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 300-336. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.300-336 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na možnosti privatizácie väzenstva v Slovenskej republike. Poukazuje na zásadné problémy slovenského väzenstva, najmä na nedostatok ubytovacích kapacít pre odsúdených a problémy z toho vyplývajúce, a to aj v kontexte dostupných štatistických údajov. Definuje pojem súkromnej väznice a popisuje existujúce modely súkromných väzníc. Analyzuje možnosť vzniku súkromnej väznice v Slovenskej republike v kontexte platných tzv. väzenských predpisov a formuluje návrhy de lege ferenda umožňujúce implementovanie tohto súkromného prvku do verejného sektora. Na podporu svojich návrhov autorka komparatívne analyzuje českú právnu úpravu týkajúcu sa trestu odňatia slobody a fungovanie súkromných väzníc v susednom Maďarsku. Súčasne sa zaoberá otázkou aktuálneho prenikania súkromných prvkov do verejného sektora v oblasti väzenstva, a to vo forme tzv. PPP projektov, vo vzťahu ku ktorým analyzuje ich podstatu a základné aspekty ich realizácie podľa platnej právnej úpravy. Záverom formuluje úvahu, ako môžu súkromné väznice determinovať ukladanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, prípadne alternatívnych trestov.

 

Kľúčové slová: trest odňatia slobody, ústav na výkon trestu, väzenstvo, súkromná väznica, verejnosúkromné partnerstvo

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB