Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Ľubica Saktorová

Teoretické vymedzenie konceptu globálnej občianskej spoločnosti v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.337-383

 

Citácia: SAKTOROVÁ, ľ. 2020. Teoretické vymedzenie konceptu globálnej občianskej spoločnosti v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 337-383. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.337-383 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Štúdia analyzuje filozofické a teoretické východiská a prístupy k skúmaniu konceptu globálnej občianskej spoločnosti, prezentuje súhrnný konspekt súčasných prelínajúcich sa výskumov globálnej občianskej spoločnosti s cieľom teoreticky demonštrovať a verifikovať jej relevanciu pre ďalšie vedecké skúmanie v odbore medzinárodných vzťahov, ale aj v odbore medzinárodného práva. Prvú časť štúdie tvorí vymedzenie a definovanie teoretického rámca liberalizmu, konkrétne politického liberalizmu, o ktorý sa ďalší výskum témy opiera. Nasleduje záber na historicko-filozofický exkurz ideí a vnímania tohto konceptu v priereze niekoľkých storočí a v súčasnosti, podporené exemplifikáciou v podobe jedno prípadovej inštrumentálnej štúdie. Výstupom je teoretické vymedzenie, charakteristické znaky a definícia pojmu globálna občianska spoločnosť. Záverom je možné deklarovať, že uvedený koncept je možné chápať ako samostatnú výskumnú kategóriu s vlastnou definíciou, znakmi, vplyvom, historicky a filozoficky deklarovanou a verifikovanou relevanciou.

 

Kľúčové slová: globálna občianska spoločnosť, teoretická výskumná kategória, medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, globalizácia, vplyv

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB