Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie

Kde nás nájdete:

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti medzinárodného a európskeho práva a rozvíja schopnosti študentov komunikovať o odborných témach v cudzích jazykoch.

Čo môžete u nás študovať

     Nosné predmety medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo súkromné, právo európskej únie sú dopĺňané pestrou ponukou voliteľných predmetov ponúkaných v bakalárskom i magisterskom štúdiu. Vybrané odborné predmety ponúka katedra i v anglickej, francúzskej a ruskej jazykovej mutácii. Samostatne sú ponúkané predmety právna komunikácia v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku, právnická latinčina. Cieľom týchto predmetov je pripraviť študentov porozumieť písaným textom i odborným prednáškam v cudzích jazykoch.

Možnosť štúdia v rôznych jazykoch

     Na rozvoj jazykových schopností študentov práva bol zameraný i jeden z posledných projektov do ktorého sa katedra v širokej miere zapojila „Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci ktorého bola pre študentov otvorená možnosť študovať viaceré povinné a povinne voliteľné predmety zabezpečované katedrou i v inojazyčnej mutácii (najmä anglický jazyk, ale i ruský a francúzsky jazyk). Katedra okrem toho v bakalárskom štúdiu ponúka i predmety zamerané priamo na právnu komunikáciu v anglickom jazyku a právnu komunikáciu v nemeckom jazyku. Pre absolvovanie týchto predmetov Vám stačí základná znalosť príslušného cudzieho jazyka, naši pedagógovia vám pomôžu zdokonaliť sa v právnej terminológii a právnej komunikácii v tomto jazyku.

Ktoré jazyky ponúkame:

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • francúzsky jazyk
  • ruský jazyk

Prax na prvom mieste

     Veľký dôraz kladie katedra tiež na praktickú prípravu študentov, s cieľom naučiť študentov použiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Týmto smerom je orientovaná ponuka voliteľných premetov katedry i samotná organizácia výuky. Preto v rámci viacerých predmetov semináre prebiehajú formou riešenia modelových situácií, analýzy judikatúry európskych a medzinárodných súdnych orgánov a taktiež skúška pozostáva z teoretickej i praktickej časti. Katedra sa snaží zabezpečovať i tematické prednášky hostí zo zahraničia, prevažne v anglickom jazyku.

Čo je našim cieľom

     Cieľom výučby je poskytnúť absolventom komplexnú orientáciu v medzinárodnom i európskom práve, naučiť študentov pracovať s inojazyčnými dokumentmi medzinárodného i európskeho pôvodu, vrátane judikatúry európskych súdnych orgánov a tak ich pripraviť na prácu v medzinárodných a európskych inštitúciách, alebo v oblasti cezhraničných právnych vzťahov.

Členovia katedry

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Funkcia: Tajomníčka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Mária Kevická, Ph.D.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Externá vyučujúca
JUDr. Marica Pirošíková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Externá vyučujúca
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB