JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Externý vyučujúci


Kde ma nájdete:

Kancelária:
230

Telefón:
048 446 3230

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Po dohode e-mailom.

Profesijná charakteristika

JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

Ukončil v roku 2006 vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde o dva roky neskôr vykonal rigoróznu skúšku v odbore právo. V roku 2018 absolvoval dizertačnú skúšku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2011-2015 bol členom Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2015-2020 bol členom Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu. Od roku 2018 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre občianskeho a pracovného práva a Katedre medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2009 pracuje ako konkurzný a reštrukturalizačný správca. Od roku 2011 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a štatutár Advokátskej kancelárie SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.

Kontaktný formulár

=
230
048 446 3230
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela