JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Externý vyučujúci


Kde ma nájdete:

Kancelária:
230

Telefón:
048 446 3230

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Po dohode e-mailom.

Profesijná charakteristika

JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2006, kde o dva roky neskôr vykonal rigoróznu skúšku v odbore právo. Od roku 2009 pracuje ako konkurzný a reštrukturalizačný správca. JUDr. Tomáš Suchý PhD., od roku 2011 vedie samostatnú právnickú prax a je členom Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2015 je členom Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu . V roku 2018 absolvoval dizertačnú skúšku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Kontaktný formulár

=
230
048 446 3230
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela