Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Medzinárodný civilný proces

O čom predmet je

Ak má slovenský súd rozhodovať o právnom vzťahu s cudzím prvkom (žaloba cudzej právnickej osoby proti slovenskej obchodnej spoločnosti o zaplatenie dlžnej sumy, návrh na rozvod a zverenie dieťaťa do starostlivosti rodiča ktorý býva v Slovenskej republike, smerujúca proti rodičovi ktorý býva v cudzine a pod.) musí si v prvom rade položiť otázku či má vôbec právomoc vo veci konať, či nie je príslušný skôr súd štátu kde vznikol dlh, alebo kde býva odporca. V samotnom konaní sa môže ďalej stretnúť s problémom ako doručiť súdnu písomnosť účastníkovi konania ktorý je v cudzine, ale napr. i s otázkou či cudzí účastník má vôbec procesnú spôsobilosť. Tieto a ďalšie otázky riešia osobitné procesné normy, nazývané Medzinárodné (civilné) právo procesné, skrátene Medzinárodný civilný proces.

Medzinárodný civilný proces je súčasťou MPS

Ide o druhú, integrálnu časť predmetu ktorý sa zaoberá právnymi vzťahmi s cudzím prvkom, t.j. Medzinárodného práva súkromného. Zručnosť poradiť si v situáciách s cezhraničným dopadom nie je bez absolvovania tohoto predmetu kompletná.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodný civilný proces je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

V rámci predmetu sa študenti naučia napríklad ako zistiť súd ktorého štátu je oprávnený vo veci konať (medzinárodná právomoc), ako postupovať pri aplikácii procesných inštitútov vo vzťahu k zahraničiu (litispendencia, doručovanie písomností, vykonávanie dôkazov), za akých podmienok je možné nariadiť exekúciu na základe rozhodnutia cudzieho súdu (uznanie a výkon cudzích rozhodnutí).

Študenti ale získajú tiež vedomosť o tom čo je občianskoprávny únos a aké sú jeho následky, alebo akú pomoc môžu získať oprávnené osoby ktoré vymáhajú výživné v cudzine, resp. že pomoc môžu získať i výživou povinné osoby ak sú žalované v cudzine. Oboznámia sa tiež s tým čo je to európsky exekučný titul, európsky platobný rozkaz, alebo ako prebieha európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V neposlednom rade vás predmet naučí zorientovať sa v početných prameňoch právnej úpravy týchto vzťahov a vybrať z nich relevantný právny predpis.

Pre koho môže byť predmet užitočný

 Znalosť predmetu je nevyhnutná pre študentov ktorí uvažujú o kariére sudcu, advokáta, notára a iné právnické povolania pôsobiace v praxi. Predmet je ale užitočný i pre každého právnika a občana ktorý nevie vylúčiť že si bude napríklad objednávať tovar zo zahraničia, bude pracovať pre zahraničného zamestnávateľa, využije pracovnú ponuku v zahraničí, alebo bude cestovať na dovolenku/lyžovačku v zahraničí a spôsobí v zahraničí škodu.

Nová elektronická učebná pomôcka na predmety MPS a MCP

V spolupráci s EPI elektronickým systémom právnych informácií bola daná študentom ale i iným užívateľom k dispozícii elektronická zbierka právnych predpisov k predmetom Medzinárodné právo súkromné a Medzinárodný civilný proces.

Zbierka obsahuje okrem textov nariadení Európskej únie upravujúcich cezhraničné právne vzťahy a medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná i ďalšie praktické informácie o platnosti a uplatňovaní nariadení a zmlúv.

Návod na aktiváciu študentského konta v EPI a vstup do elektronickej zbierky predpisov nájdete v prílohe.  

 

Materiály k výuke nájdete v prílohe

Sylabus predmetu je k dispozícii v prílohe.

Otázky z MPS II. sú dostupné v prílohe.

 Kontaktujte nás:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154
JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB