JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka


Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 108

Telefón:
048 446 3116

Konzultačné hodiny

Pondelok10:00 - 13:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultácie sa prosím dopredu nahláste emailom! Konzultácie budú prebiehať cez Microsoft Teams na linku https://tinyurl.com/y5aa269u

Profesijná charakteristika

JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A. je odbornou asistentkou a členkou Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2018 tiež pôsobí ako riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB. 

V roku 2009 absolvovala magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. V roku 2011 ukončila postgraduálne štúdium práva so zameraním na medzinárodné právo na University of Surrey vo Veľkej Británii a bol jej udelený titul Master of Laws (LL.M.) v odbore Justice. Ako študentka s najlepším prospechom ročníka bola ocenená cenou Oxford University Press Law Prize 2010 – 2011. V máji roku 2012 zložila rigoróznu skúšku na Prf UMB (JUDr.). V roku 2012 bola zároveň prijatá na interné doktorandské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Počas doktorandského štúdia absolvovala postgraduálne štúdium na Université de Versailles Saint – Quentin en Yvelines vo Francúzsku v odbore Science politique et communication/ Politické vedy a komunikácia so špecializáciou na oblasť Analyse des conflits et de la violance/ Analýza konfliktov a násilia. V roku 2013 jej bol udelený titul Master droit, economie, gestion (M.A.) V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD.

Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje najmä otázkam medzinárodného práva verejného, konkrétne medzinárodného trestného práva, medzinárodným ľudským právam a slobodám, právu medzinárodných organizácií. Taktiež publikuje v oblastiach medzinárodných vzťahov  a medzinárodného súdnictva.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela