print

Martin Píry

LEGITIMITA OPATRENÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA POČAS PANDÉMIE COVID-19

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.246-256

Abstrakt

Príspevok sa sústreďuje na kritické formálne aj materiálne aspekty opatrení Úradu verejného zdravotníctva v boji proti pandémie COVID-19. Predovšetkým skúma opodstatnenosť upozornenia Generálnej prokuratúry voči týmto opatreniam z hľadiska právomoci a procesnej pôsobnosti správneho poriadku. Druhou rovinou, z ktorej vyhodnocuje legitimitu týchto opatrení, je otázka proporcionality, ako podmienky, za ktorej môže orgán verejnej moci vo verejnom záujme zasiahnuť do subjektívnych práv a právom chránených záujmov.

Kľúčové slová:

COVID-19, verejné zdravie, verejný záujem, zákonnosť.

Prílohy ku stránke:
  1. Martin Píry.pdf Martin Píry (363 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela