Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Akademický senát

Akademický senát Právnickej fakulty UMB je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Predseda AS PrF UMB

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof. |
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Profesor 
Martin.Kubinec@umb.sk
169 
048 446 3169

Podpredsedníčka AS PrF UMB

JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
234 
048 446 3234

Tajomník AS PrF UMB

 

Členovia AS PrF UMB

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
daniela.gandzalova@umb.sk
248 
048 446 3248

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. |
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
kamil.baranik@umb.sk
228 
048 446 3228

doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD. |
doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marian.durana@umb.sk
243 
048 446 3243

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

 JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. |
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Madar@umb.sk
163 
048 446 3163

 

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny
 
 
 

Mgr. Lucia Šimová |
Mgr. Lucia Šimová
Doktorandka, I. ročník 
 
lucia.simova@umb.sk
240 
048 446 3240

Bc. Mária Jeremiášová

študentka 2. ročníka magisterského stupňa štúdia

Bc. Dalibor Vnenčák

študent 1. ročníka magisterského stupňa štúdia

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB