Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Jana Semjanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3121, 0918 610 132
PhDr. Anna Schneiderová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160
JUDr. Nikola Sihelská, PhD.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Nikola Sihelská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
nikola.kanova@umb.sk
 
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
martin.skalos@umb.sk
152 
048 446 3152
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
jana.bedlovicova@umb.sk
234 
048 446 3234
Ing. Jozef Solárik | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Jozef Solárik
odborník z praxe /Kriminalistika/, solarikdodo@gmail.com 
Externý vyučujúci 
jozef.solarik@umb.sk
244 
048 446 3244
MUDr. Martin Somora | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
MUDr. Martin Somora
odborník z praxe /Súdna psychiatria/, somora@cpldz-bb.sk 
Externý vyučujúci 
martin.somora@umb.sk
244 
048 446 3244
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230
doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
katarina.sevcova@umb.sk
č. 228 
048 446 3228
JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD.
odborník z praxe /Trestné právo procesné/, michal.sevcik@gmail.com 
Externý vyučujúci 
michal.sevcik@umb.sk
244 
048 446 3244
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela