Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
JUDr. Martin Mihók | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Mihók
Externý doktorand 
 
martin.mihok@umb.sk
 
JUDr. Jozef Michalko   | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Michalko
Externý doktorand 
 
jozef.michalko@umb.sk
 
Ass. iur. Andreas Mussmann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ass. iur. Andreas Mussmann
Externý doktorand 
 
andreasmussmann@umb.sk
 
JUDr. Monika Némethová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254, 0918901718
Ing. Jana Neumann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Jana Neumann
Externá doktorandka 
 
jana.neumann@umb.sk
 
JUDr. Júlia Ondrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Julia.Ondrova@umb.sk
č. 249 
048 446 3249
JUDr. Mgr. Martin Orviský, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Mgr. Martin Orviský, PhD.
Tajomník 
Odborný asistent 
martin.orvisky@umb.sk
241 
048 446 3241, 0917 721 067
Mgr. Nikola Pacalajová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Nikola Pacalajová
Doktorandka, II. ročník 
 
nikola.nemethova@umb.sk
227 
048 446 3225
JUDr. Ing. Miroslav Paller | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Miroslav Paller
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
miroslav.paller@umb.sk
230 
048 446 3230
Dagmar Pásztorová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dagmar Pásztorová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
dagmar.pasztorova@umb.sk
115 
048 446 3117
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela