Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Najnovšie zmeny zákonov z decembra 2022

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z decembra 2022. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.12.2022

 

 

1.

Zákon o dlhopisoch č. 530/1990

ZMENY (2)

 

2.

Zákon o matrikách č. 154/1994

ZMENY (1)

DS (1)

3.

Zákon o omamných látkach č. 139/1998

ZMENY (12)

 

4.

Zákon o hlásení pobytu občanov SR č. 253/1998

ZMENY (1)

DS (1)

5.

Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000

ZMENY (1)

 

6.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (1)

 

7.

Zákon o Štátnej pokladnici č. 291/2002

ZMENY (14)

 

8.

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 

ZMENY (2)

 

9.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (1)

DS (2)

10.

Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky č. 371/2004

ZMENY (3)

DS (1)

11.

Zákon o ochrane nefajčiarov   č. 377/2004

ZMENY (1)

DS (1)

12.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004

ZMENY (6)

DS (2)

13.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (9)

DS (1)

14.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004

ZMENY (9)

DS (1)

15.

Zákon o zdravotnom poistení  č. 580/2004

ZMENY (12)

DS (1)

16.

Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004

ZMENY (8)

DS (1)

17.

Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004

ZMENY (32)

DS (1)

18.

Zákon o súdoch č. 757/2004

ZMENY (1)

DS (1)

19.

Trestný poriadok č. 301/2005

ZMENY (5)

DS (2)

20.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí č. 305/2005

ZMENY (6)

DS (1)

21.

Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005

ZMENY (2)

DS (1)

22.

Zákon o registri trestov č. 330/2007

ZMENY (2)

DS (1)

23.

Zákon o cestovných dokladoch č. 647/2007

ZMENY (9)

DS (1)

24.

Zákon o náhradnom výživnom č. 201/2008

ZMENY (4)

DS (5)

25.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009

ZMENY (43)

DS (1)

26.

Zákon o pohrebníctve 131/2010

ZMENY (1)

DS (2)

27.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011

ZMENY (2)

DS (1)

28.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012

ZMENY (4)

DS (1)

29.

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme 153/2013

ZMENY (2)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 8.12.2022

 

 

30.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012

ZMENY (7)

DS (1)

31.

Zákon o energetike č. 251/2012

ZMENY (18)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 15.12.2022

 

 

32.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004

ZMENY (3)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 31.12.2022

 

 

33.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (11)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od decembra 2022 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRUJUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISYPP, DÔVODOVÉ SPRÁVYDSa PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB