Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Najnovšie zmeny zákonov z novembra 2022

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z novembra 2022. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

NEZABUDNITE !! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou a legislatívou už dnes a zajtra!
Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 23.11. a 24.11.2022.

Predstavíme Vám tiež našu najnovšiu revolučnú funkciu aj v európskom meradle: INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE s prvkami umelej inteligencie, a ako ho použijete pre niekoľkonásobné zefektívnenie svojej práce!
Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

23.11.2022 (dnes) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
24.11.2022 (štvrtok) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

 

Predpisy účinné od 1.11.2022

 

 

1.

Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992

ZMENY (5)

DS (1)

2.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995

ZMENY (7)

DS (1)

3.

Katastrálny zákon č. 162/1995

ZMENY (2)

DS (1)

4.

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru č. 73/1998

ZMENY (9)

 

5.

Zákon o vnútrozemskej plavbe č. 338/2000

ZMENY (5)

DS (1)

6.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (50)

 

7.

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore č. 315/2001 

ZMENY (10)

 

8.

Zákon o organizácii činnosti vlády č. 575/2001

ZMENY (4)

DS (1)

9.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (17)

DS (2)

10.

Zákon o označeniach pôvodu výrobkov č. 469/2003

ZMENY (3)

DS (1)

11.

Zákon o štátnej správe v školstve č. 596/2003

ZMENY (2)

DS (2)

12.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (3)

DS (1)

13.

Zákon o miestnych daniach č. 582/2004

ZMENY (7)

DS (1)

14.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí č. 305/2005

ZMENY (9)

DS (1)

15.

Zákon o registri trestov č. 330/2007

ZMENY (2)

DS (1)

16.

Zák. o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdr. postihnutia 447/2008

ZMENY (1)

DS (1)

17.

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008

ZMENY (24)

 

18.

Daňový poriadok č. 563/2009

ZMENY (6)

DS (1)

19.

Zákon o rodičovskom príspevku č. 571/2009

ZMENY (1)

 

20.

Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013

ZMENY (4) 

DS (1)

21.

Zákon o e-Governmente č. 305/2013

ZMENY (44)

DS (2)

22.

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov č. 281/2015

ZMENY (12)

DS (1)

23.

Zákon o štátnej službe č. 55/2017

ZMENY (13)

 

24.

Zákon o elektronických komunikáciách č. 452/2021

ZMENY (1)

 

25.

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach č. 345/2022

NOVÝ PRED.

 

 

Predpisy účinné od 4.11.2022

 

 

26.

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda č. 362/2022

NOVÝ PRED.

 

 

Predpisy účinné od 15.11.2022

 

 

27.

Zákon o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003

ZMENY (2)

 

 

Predpisy účinné od 22.11.2022

 

 

28.

Zákon o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001

ZMENY (4)

DS (1)

Ostatné predpisy s účinnosťou od novembra 2022 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRUJUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISYPP, DÔVODOVÉ SPRÁVYDSa PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB