RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Kapitoly z medicínskeho práva
Kapitoly z medicínskeho práva. II. Doplnené a prepracované vydanie
Občianske právo - Všeobecná časť
Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie
Pracovný čas
Premeny práva v priestore a čase
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD
Rodinné právo
Směnky a směnečné právo - Základy směnečného práva a směnečný zákon č. 191/1950 Sb.
Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Rodičia a deti - výživné
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie
Základy zmenkového práva
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár
Zmenky v praxi a podnikaní
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela