print

Iveta Miškolciová

OSOBITOSTI VZNIKU ÚRADU EURÓPSKEHO PROKURÁTORA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.199-203

Abstrakt

V podmienkach právneho a demokratického štátu plní prokuratúra zásadné úlohy a jej postavenie na nadnárodnej úrovni bolo žiadúce a nespochybniteľné. Preto je logické, že dochádza k vytvoreniu inštitútu európskeho prokurátora a európskej prokuratúry, nakoľko v dôsledku europeizácie právnych predpisov je takáto inštitúcia potrebná.

Kľúčové slová:

Úrad Európskeho prokurátora, prokurátor.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela