Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - December 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní na Slovensku a v Českej republike  - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY a odborných článkov, ktoré je mnohonásobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, nájdu teraz v našom systéme za pár minút.

Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Znemožnenie účasti na dražbe *

2. Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru *

3. Ak obvinený právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu nevyužije napriek zákonnému poučeniu zo strany orgánu činného v trestnom konaní, nemožno hovoriť o porušení práva na obhajobu *

4. Uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru, 15-dňová prekluzívna hmotnoprávna lehota *

5. Výklad pojmu mzda a zahrnutie mimoriadnej odmeny do výpočtu priemerného mesačného zárobku na účely určenia výšky odstupného *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Odovzdanie nehnuteľnosti ako predmetu kúpy z kúpnej zmluvy *

7. Absencia zákonného začatia trestného stíhania pre skutky, pre ktoré bolo vznesené obvinenie *

8. Regresný nárok poisteného voči poisťovateľovi v prípade plnenia náhrady škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel poisteným a premlčanie tohto nároku *

9. Rozhodnutie o organizačnej zmene spočívajúcej v zrušení pracovného pomeru *

10. Trestný čin nepriamej korupcie a jeho objektívna stránka *

OBČIANSKE PRÁVO

11. Výkon rodičovských práv. Starostlivosť súdu o maloletých *

12. Procesný postup, ktorým žalobca výslovne z dôvodu hospodárnosti žiada o pojednávanie bez jeho prítomnosti, nie je možné považovať za pasivitu žalobcu a formalisticky tak rozhodnúť rozsudkom pre jeho zmeškanie *

13. Výnimky zo zásady nemo plus iuris *

14. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v segmente poskytovania spotrebiteľských úverov *

15. Nič nebráni súdu v zmysle § 142 ods. 3 OZ zriadiť aj vecné bremeno k právu umiestnenia kanalizačnej prípojky vo vyporiadaných pozemkoch *

SPRÁVNE PRÁVO

16. Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí prijatých organizáciou kolektívnej správy *

17. Náhrada škody vo veciach služobného pomeru colníkov *

18. Doručovanie výziev na zaplatenie *

19. Doba trvania zmluvy - presný termín konečnej splatnosti *

20. Zákaz diskriminácie - rasizmus *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.707 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.238 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 378.172 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB