print

Marián Giba

Späťvzatie demisie člena vlády

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.191-203   

Citácia: GIBA, M. 2021. Späťvzatie demisie člena vlády. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 191-203 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.191-203 

Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje otázke späťvzatia demisie člena vlády, ktorú ústavná prax na Slovensku priniesla v nedávnej dobe dvakrát. Cieľom autora je priniesť odpoveď na zásadnú ústavnoprávnu otázku, či môže člen vlády, ktorý podal demisiu prezidentovi,svoju demisiu vziať späť predtým, ako o nej prezident rozhodne. Autor hľadá odpoveď na túto otázku na základe analýzy relevantných ústavných noriem vo vzájomnej súvislosti a s prihliadnutím na ich účel. Okrajovo je tiež použitá metóda historická a argumenty právnej komparatistiky. Článok obsahuje aj analýzu fungovania demisie ako takej, keďže práve viaceré aspekty tohto procesu sú podstatné pre zodpovedanie hlavnej výskumnej otázky. V závere článku autor prináša syntetické zhrnutie problematiky a odpoveď na otázku súladu späťvzatia demisie s Ústavou Slovenskej republiky

Kľúčové slová:  Ústava, demisia, člen vlády, prezident, prijatie demisie, späťvzatie demisie

Prílohy ku stránke:
  1. 8. Marián Giba.pdf Marián Giba (383 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela