Alexandra Rýsová

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra správneho práva, Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Sekretárka
  • Nepedagogická zamestnankyňa
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
121

Telefón:
048 446 3162, 0915396981

Stránkové hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kontaktný formulár

=
121
048 446 3162, 0915396981
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela