Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Okruh otázok na rigórozne konanie k predmetu Správne právo

OTÁZKY Z PREDMETU Správne právo NA RIGORÓZNE KONANIE:

 

1. Štátna správa, jej charakteristické črty
2. Samospráva, jej charakteristické črty
3. Verejnoprávne inštitúcie
4. Subjekty správneho práva
5. Administratívnoprávne vzťahy

6. Normotvorné formy činnosti verejnej správy
7. Kontrola vo verejnej správe
8. Správne delikty
9. Priestupky

10. Zodpovednosť za výkon verejnej správy
11. Administratívnoprávna zodpovednosť
12. Nečinnosť vo verejnej správe, opatrenia proti nečinnosti

13. Vnútorná správa, evidencia obyvateľov
14. Zhromažďovanie a združovanie
15. Policajná správa
16. Správa základného a stredného školstva
17. Správa verejných vysokých škôl
18. Správa na úseku zdravotníctva
19. Správa daní a poplatkov
20. Správa živnostenského podnikania
21. Správa životného prostredia
22. Správa súdov, súdy Slovenskej republiky
23. Správa na úseku stavebného konania
24. Účastníci správneho konania

25. Priebeh správneho konania.
26. Doručovanie v správnom konaní.
27. Prerušenie správneho konania a jeho právne následky.
28. Zastavenie správneho konania a jeho právne následky.
29. Rozhodnutie v správnom konaní
30. Dokazovanie v správnom konaní
31. Odvolacie konanie a rozklad v správnom konaní.
32. Obnova konania.

33. Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania.
34. Výkon rozhodnutia v  správnom konaní.
35. Správne súdnictvo
36. Konanie o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb.v znení nesk.predpisov)

37. Účastníci priestupkového konania
38. Rozhodnutia v konaní o priestupkoch

39. Konanie podľa zákona o sťažnostiach.
40. Vyvlastňovacie konanie.
41. Konanie podľa živnostenského zákona.
42. Stavebné povolenie a ohlásenie stavby.
43. Konania podľa Stavebného zákona
44. Druhy zápisov do katastra nehnuteľností, ich právne účinky. 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB