print

2. ročník Bc.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021

Upozorňujeme na nasledovné zmeny v rozvrhu hodín:

  • 1. skupina - seminár z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 18.00 - 18.40 hod.
  • 2. skupina - seminár z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 17.10 - 17.50 hod.
  • 3. skupina - seminár z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 16.20 - 17.00 hod.
  • 4. skupina - seminár z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 18.00 - 18.40 hod.
  • 5. skupina - seminár z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 17.10 - 17.50 hod.
  • 6. skupina - seminár z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 16.20 - 17.00 hod.
  • prednáška z predmetu Mediálne právo SR (Dr. Dzurilla) sa bude vyučovať v utorok v čase 08.00 - 08.40 hod.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela