Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Najnovšie zmeny zákonov z februára 2024

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z februára 2024. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

  Predpisy účinné od 1.2.2024    
1. Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 ZMENY (3)  
2. Zákon o organizácii činnosti vlády č. 575/2001 ZMENY (24)  
3. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov č. 106/2004 ZMENY (2) DS (2)
4. Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 ZMENY (1)  
5. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja č. 172/2005 ZMENY (4) DS (1)
6. Zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 ZMENY (7) DS (1)
7. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR č. 524/2010 ZMENY (6) DS (1)
8. Zákon o položkách s dvojakým použitím č. 39/2011 ZMENY (11) DS (1)
9. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu č. 392/2011 ZMENY (17) DS (6)
10.

Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov č. 144/2013

ZMENY (4) DS (1)
11. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí č. 1/2014 ZMENY (1) DS (2)
12. Zákon o príspevku športovému reprezentantovi č. 112/2015 ZMENY (3) DS (1)
13. Zákon o tvorbe právnych predpisov č. 400/2015 ZMENY (14) DS (1)
14. Zákon o športe č. 440/2015 ZMENY (38) DS (1)
15. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 ZMENY (2) DS (1)
16. Zákon o zájazdoch č. 170/2018 ZMENY (1) DS (1)
17. Zákon o hazardných hrách č. 30/2019 ZMENY (3)  
18.

Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky č. 151/2019

ZMENY (4) DS (1)
19. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve č. 213/2019 ZMENY (16) DS (2)
20. Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu č. 228/2019 ZMENY (1) DS (1)
21. Zákon o Fonde na podporu športu č. 310/2019 ZMENY (5) DS (1)
22. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti č. 368/2021 ZMENY (1) DS (1)
23. Zákon o štátnej podpore nájomného bývania č. 222/2022 ZMENY (2) DS (1)
  Predpisy účinné od 14.2.2024    
24. Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000 ZMENY (1)  
25. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry č. 154/2001 ZMENY (1) DS (1)
26. Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky č. 185/2002 ZMENY (1)  
27. Zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011 ZMENY (2) DS (1)

Ostatné predpisy s účinnosťou od februára 2024 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
• PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB