print

Sergej Romža

Limity a perspektívy výkonu trestu odňatia slobody u dospelých odsúdených, v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, vzhľadom na právne a mimoprávne záruky zákonnosti

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.262-278

 

Citácia: ROMŽA, S. 2020. Limity a perspektívy výkonu trestu odňatia slobody u dospelých odsúdených, v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, vzhľadom na právne a mimoprávne záruky zákonnosti. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 262-278. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.262-278 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt:   Privatizácia väzenského systému je predmetom širokospektrálnej diskusie odborníkov aj laikov, vo viacerých krajinách, pričom je vyvolaná pretrvávajúcimi problémami štátneho väzenského systému, spočívajúcich predovšetkým v preplnenosti väzníc a ekonomickej neefektívnosti ich prevádzky. Privatizácia väzenského systému, má svojich zarytých zástancov aj odporcov, ktorí vnímajú túto otázku skôr ideologicky ako pragmaticky. Súčasné modely privatizácie väzenského systému však umožňujú kompilovať prvky štátneho a súkromného väzenského systému a tým aj optimalizovať jeho fungovanie.

 

Kľúčové slová: privatizácia väzenského systému, modely privatizácie, výkon trestu odňatia slobody, štátny väzenský systém, väznica

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela