Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Konferencia "VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov" 2019

Katedra dejín štátu a práva si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční pod záštitou doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala TUROŠÍKA, PhD., dekana fakulty, s názvom

 

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

(z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)

 

 Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v stredu 18. septembra 2019 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica, v zasadacej miestnosti č. 224 na 2. poschodí.

 

Pripravované stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín, resp. teórie a dejín štátu a práva, ako aj v odbore rímskeho práva, či iných príbuzných vedných odborov, chce začínajúcim vedeckým pracovníkom umožniť výmenu skúseností z ich doterajšieho štúdia a akademického života, no predovšetkým chce vytvoriť priestor pre ich vzájomnú prezentáciu čiastkových výsledkov vedeckého bádania, vychádzajúcich najmä z tém ich dizertačných prác. Spolu s doktorandmi radi privítame tiež ich školiteľov ako aj starších kolegov, s ktorými tu bude možnosť prediskutovať vlastné vedecké zámery a témy, v rámci vytvorenia určitej širšej intelektuálnej platformy.

 

Uvedené stretnutie má ambíciu pokračovať v tradícii založenej v roku 2013 Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, kde sa takéto podujatie stretlo s ohlasom na všetkých právnických fakultách bývalého Československa a vyvinulo sa do pravidelnej organizácie doktorandských a postdoktorandských konferencií v odbore právnych dejín a rímskeho práva, v takpovediac striedavom „móde“ českých a slovenských fakúlt. V poradí VII. ročník tak bude už tradičným vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právno-historickú a romanistickú obec, aby v pokojnom a neformálnom prostredí mohla nadväzovať nové a podporovať či obnovovať staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa právno-historická „československá“ komunita mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať.

 

Pozvánku, program, ako aj pokyny k spracovaniu príspevkov nájdete v prílohách.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB